Mẫu giáo Sen Hồng

http://mgsenhong.tptdm.edu.vn


V/v thực hiện các khoản thu – chi đầu năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT          TRƯỜNG MẪU GIÁO SEN HỒNG
 
 


                   Số:  53 /BC-SH
 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.
 
 


Phú Hòa, ngày  12 tháng 9  năm 2018
                              
BÁO CÁO
V/v thực hiện các khoản thu – chi  đầu năm học 2018-2019
 
 

Thực hiện theo công văn số 958/PGDĐT-TCKH  ngày 23/8/2018 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong năm học 2018-2019;
Thực hiện theo nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017của UBND Tỉnh Bình Dương. Nghị quyết về việc qui định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục MN và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Tỉnh Bình Dương từ năm học 2017-2018 đến năm 2020-2021;
Căn cứ vào nội dung biên bản họp thống nhất giữa nhà trường và PHHS về thực hiện các khoản thu đầu năm học 2018-2019;
           Căn cứ tình hình thực tế, Trường Mẫu giáo Sen Hồng dự kiến  thu đầu năm học 2018-2019 như sau:
  * Tổng số lớp: 5 lớp (1 mầm, 2 chồi, 2 lá)
  * Tổng số trẻ: 150 trẻ
  * Tổng số CBGVNV: 22.
       - CBQL: 2
       - NV: 9 
       - GV: 11 (Trong đó 1 giáo viên nghỉ thai sản từ 01/10/2018->01/5/2019
                        <song thai>)
  1. Các khoản thu đầu năm:
Ngày 28/8/2018 Ban ĐDCMHS đã phối hợp BGH nhà trường trưng cầu ý kiến phụ huynh về các khoản thu và ngày 09/9/2018 trường đã tổ chức Đại Hội CMHS đầu năm học 2018-2019, đã được sự đồng thuận của qúi phụ huynh:
  • Thu theo quy định: (Theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND Tỉnh Bình Dương)
 - Thu học phí trường đạt chuẩn quốc gia:  180.000đ / tháng /1 cháu (thu đến khi có quyết định chính thức về miễn học phí cho trẻ 5 tuổi)
  • Các khoản thu hộ:
1.Tiền ăn            : 28.000đ/ngày                       
2. Nước uống     : 10.000đ/tháng/trẻ
     3. Chất đốt,vệ sinh phí : 50.000đ/tháng/trẻ
  • Các khoản thu theo thỏa thuận và thu khác:
       Phục vụ bữa ăn sáng ( ngoài quy định và theo nhu cầu của PHHS) :
                Mức thu:    80.000đ/HS/tháng
  •  Học ngoai khóa: Mỗi cháu chỉ đăng ký 1 môn học (tự nguyện)
  + TDNĐ: 60.000đ/tháng
  + Mỹ thuật:74.000đ/tháng
  • BHTN: 80.000 đ/tháng (Không bắt buộc)
                   
         Trên đây là báo cáo các khoản thu-chi đầu năm  học 2018-2019 của trường Mẫu giáo Sen Hồng đã được PHHS thống nhất./.
 
       
Nơi nhận:
- UBND phường PH;
- Phòng GDĐT.TPTDM;
- Lưu VT.
 
                      HIỆU TRƯỞNG                     Nguyễn Thị Hạnh                      
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây